Håkon Endresen Normann

Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO.

Disputerte 9. mars med avhandlingen Politics in energy system transformation: Conditions for the development of an offshore wind industry in Norway.