Siste artikler fra Espen Ottosen

«Forskningen på polyfamilier er tynn, omstridt og sprikende.»
«Jeg har ikke noe sterkt ønske om å bli kysset på føttene, men tror at forbudet mot polygami kan begrunnes på flere måter.»