Erlend Baldersheim

Disputerte 2. desember 2016 ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen Til tingsrettens ontologi.