Eivor Andersen Oftestad

Forsker ved Det teologiske menighetsfakultetet. Har skrevet boken Vi lager barn. Reproduksjon gjennom 500 år (2016).

 

Siste artikler fra Eivor Andersen Oftestad