Eivind Kolflaath 

Professor i filosofi og rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.