Eirin Andresen Betten

Siste artikler fra Eirin Andresen Betten

«Intet ville glede meg mer enn om jeg tok feil!»
«Stoltenberg lever kanskje ikke opp til sin egen retorikk.»