David Lansing Cameron

Siste artikler fra David Lansing Cameron

«Thomas Nordahl utelater langt mer relevante fakta, nemlig statistikken for skriftlige eksamener.»