Siste artikler fra Dag Solhjell

«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»
«Jo mindre strenge opptakskravene er, jo mindre tillit vil staten ha til medlemsvalgte stipendkomiteer.»