Dag Hareide

Tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi. Forfatter av boken Hva er humanisme

Siste artikler fra Dag Hareide