Annonse

Cato Schiøtz

Siste artikler fra Cato Schiøtz

«Det er selvsagt at en unnskyldning ikke refererer til annet enn det som forelå til behandling.»
«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»