Cato Schiøtz

Siste artikler fra Cato Schiøtz

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Jeg mener at enhver har krav på samme rettssikkerhet som alle andre.»
«Hva slags logikk er dette, Trond Solvang?»
«Det er selvsagt at en unnskyldning ikke refererer til annet enn det som forelå til behandling.»
«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»