Annonse

Bjørn Stærk

Lager it-systemer for det offentlige. Forfatter, nyeste bok: Å sette verden i brann. En ateist skriver om Jesus (2016). Fast spaltist i Morgenbladet.

Siste artikler fra Bjørn Stærk

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.