Bjørn Stærk

Lager it-systemer for det offentlige. Forfatter, nyeste bok: Å sette verden i brann. En ateist skriver om Jesus (2016). Fast spaltist i Morgenbladet.

Siste artikler fra Bjørn Stærk

«Pål Norheim var forutseende om hva som kjennetegner det nye høyre.»
Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.