Annonse

Bjørn Hofmann

Dr.philos., sivilingeniør og professor ved Institutt for helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Gjøvik og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 

Siste artikler fra Bjørn Hofmann

«Vi er bekymret for at det skapes et inntrykk av at filosofisk argumentasjon kan gi klare og entydige konklusjoner.»
«I Morgenbladet anklager John Ludvig Larsen oss for nostalgi. Mon det.»
«Biologien kan ikke forklare barnebehovet. Er vi offer for samfunnets press?»
«Hvor mye skal kvinnen få vite om fosteret før hun kan velge at det ikke skal bli til et menneske?»
«Jeg har spurt alle jeg treffer som diskuterer saken. Ingen vil gi egg.»
«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»