Bjørn Arne Steine

Disputerte ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897–1940. 

Siste artikler fra Bjørn Arne Steine