Siste artikler fra Benedikte M. Høgberg

Stortingets rolle er ikke å fungere som en internasjonal domstol med folkerettslig spisskompetanse.
«Når skal jeg ha tid til å skrive søknader til Forskningsrådet eller ha åpen dør for 3000 studenter?»