Audun Vinger

Siste artikler fra Audun Vinger

«Endresen evner å tegne opp en mellommenneskelig situasjon umiddelbart»
«Et hundeliv er lyden av et Oslo vi aldri får igjen.»