Siste artikler fra Åse Wetås

Det er avgjørende at disse tekstene er gode.
«Da sitter vi til slutt igjen med et amputert fagspråk og et uthulet nasjonalspråk»
«Man kan rett og slett ikke amputere forskningsspråket.»