Siste artikler fra Anders Breidlid

«Hegemonisk kunnskap er en sosial konstruksjon som er dypt forankret i makt og privilegiestrukturer.»
«En slik debatt bør nettopp føres demokratisk, kritisk og uten bruk av stråmenn.»
«Hva mener Gunnar Aakvaag med sannhet?»