Aksel Braanen Sterri

Statsviter, skribent og kommentator. Stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Kom til UiO fra Dagbladet. Har blant annet skrevet boken Tilbake til Politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti (2014)

Siste artikler fra Aksel Braanen Sterri

«Det er frustrerende å se de eksakt samme innsigelsene mot dødshjelp bli gjentatt på ny.»
De har argumentert, i hver sine faglige fora, for at praksisene ikke kan avvises som umoralske på prinsipielt grunnlag.
«Mitt syn ser langt på vei ut til å være rådende politikk.»