Annonse

Annonse

Tidskrift

Portalen

Tidsskrift

Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene

Strømming

Se debatter og foredrag live og i opptak

Kalender

Finn ut hva som skjer i foredrags- og debattlivet

DOYENNES: Gloria Allred – i spissen for #metoo lenge før det var en bevegelse.

OBJEKTIV: – My work points to how moving images shapes our collective memory.

MONTAGES: - «Persona» mister aldri noe av sin opprinnelige kraft.

PROSA: Det Norske Akademis ordbok har framleis nokre gliper her og der.

ARGUMENT: Været påvirker Lotto-kupongen, bilen du kjøper og parti du stemmer på.

FANFARE: Jeg husker godt opptaksintervjuet mitt på Kunsthøgskolen.

SYN OG SEGNKva er miljø-konsekvensane av utviklingen i det norske hyttelivet?

ARGUMENT: For at Erasmus-ordningen skal vare, trengs en generasjon ekte europeere.

OBJEKTIV: Torbjørn Rødland. Post-fakta, sier du?

ARGUMENTFor å overleve på en skiftende planet gjelder det å holde vandrelysten frisk.

FANFARE: Jeg ville være et skapende subjekt, ikke kvinne.

OBJEKTIV: Ian Giles’s film is a meditation on the impact and legacy of BUTT Magazine 

ARGUMENT: Vi reiser som aldri før. Allikevel virker vi uopplyste.

SAMTIDEN: Eg har prøvd å forstå kva som uroar bygdefolket så kraftig.

SYN OG SEGN: Nettet kryr av mannsgrupper som kjenner seg overkøyrde av «vaginalstaten».

OBJEKTIV: David Goldblatt in his own words about his retrospective at Centre Pompidou.

FORFATTERNES KLIMAAKSJON: Et forsøk på å skrive en fremtidsroman.

SYN OG SEGN: Telefonen ringer, to barn er på lensmannskontoret, far er i fyllearresten.

RØYST: Har vi fortrengt 22. juli til fordel for det gamle skremmebiletet?

FOLKEMUSIKK: For andre år på rad var ein norsk artist vald ut til å spele på Womex.

ARGUMENT: Zeshan Shakars roman er fra en tid da mp3-spiller og internett var nytt.

BALLADE: Reidar Brendeland har stablet Norsk Artistforbund tilbake på beina.

SYN OG SEGN: Dei blei kalla «tvilsomme» eller «halvmænd».

OBJEKTIVMarie Bovo captured the depths of Russia from a train carriage.

MEDIEHISTORISKTre måter å se på Sovjetunionen i norsk arbeiderbevegelse.

OBJEKTIV: Slik ville jeg bruke mitt private fotoarkiv til å lage et generisk album.

BALLADE: Kulturlivet vil, men får ikke inkludering helt til.

PROSA: Det trengs mer rølp, mer polemikk, flere personangrep og sjikaner.

OBJEKTIVToday’s statement from Hannah Whitaker, who is part of the group show MILKSHAKE #3.

MEDIEHISTORISK TIDSSKRIFT: 1917-revolusjonen og norsk presse.

OBJEKTIV: Basma Alsharif here in conversation with Christine Rebet about their work.

MONTAGES: Tålegrensen ble sprengt på grunn av kombinasjonen av vold og sex.

PROSA: Jakten på Frank Aarebrots metode.

ARGUMENT: Dersom man skal øke minstelønnen, hvor kommer pengene fra?

MONTAGESNoen skisser omkring Stanley Kubricks «A Clockwork Orange».

OBJEKTIV: The lives and loves of images.

MEDIEHISTORISK: Hvordan Sigurd Simensen steg fram som agitator, avismann og leder.

ARGUMENT: Vi risikerer at utslippene blir så store at vi tar livet av plantene.

BALLADE: Når mentorordninger og kvoteringer ikke helt virker.

OBJEKTIV: Why photograph is the most objective and subjective of mediums. 

ARGUMENT: Hvem blir vi kjent med når vi blir presentert for mennesket bak bøkene?

MEDIEHISTORISKDei norske anarkist-kommunistane eller bonde-anarkistane.

ARGUMENT: Hvis du graver deg rett ned, kommer du dit en gang.

ARGUMENT: Kapitalismen spiller etter egne regler og venstresiden ser mot høyre.

OBJEKTIV: The backdrop of a politics increasingly stranger than fiction. 

PROSA: Hva er det egentlig som er så umulig å oversette?

SHAKESPEARE-TIDSSKRIFT: Anne Imhofs Faust ser ut som et rent anfall av Zeitgeist.

VINDUET: Daniel Mendelsohn snakker om hva Odysseen lærte ham om hans egen far.

OBJEKTIV: Berlin based artist Daniel Gustav Cramer show Five Days at Entrée, Bergen.

MONTAGES: Av og til minner påfunnene i Star Wars om barns lekne appropriasjon.

  • Online magasinet Doyennes ble lansert i august 2017, med et mål om mer og bedre representasjon av kvinner i mediene.
  • Siden er drevet av statsviter Margrete Alva og Art Director Anna Vaagland, som publiserer intervjuer med suksessfulle kvinner i forskjellige yrker, visuelle presentasjoner av kunstnere og artikler fra kvinnelige bidragsytere over hele verden. 

Andre saker fra Doyennes:


The Visual: Marthe Elise Stramrud 

Designing the future

Beauty Warriors

Make the ocean great again

Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studenttidsskrift med bred profil. Tidsskriftet består av fire seksjoner: Samfunn, tema, kultur og naturvitenskap. Vi senker terskelen for å ytre seg og gjør kunnskap underholdende. Våre redaksjoner består av studenter og unge forskere i Oslo. 

Norsk pedagogisk tidsskrift gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet. Det bringer nye forskningsresultater, tematiserer den offentlige utdanningsdebatten, tilfører ny kompetanse og omtaler aktuell faglitteratur. Tidsskriftet utkom første gang i 1917, og har lang tradisjon som selvstendig organ for faglig pedagogisk debatt gjennom hele skoleverket. I dag kommer tidsskriftet med fire hefter i året. Det henvender seg til lærere i skolen, studenter og vitenskapelig ansatte ved universitet og høgskole, lærerutdannere og andre skoleinteresserte.

MAGASINET STREK er et tverrkirkelig reportasje- og fordypningsmagasin, uavhengig av kirkelige og politiske særinteresser.  STREK vil utfordre kristenlivets «business as usual». Det vil stille leserne – og kirken – overfor viktige spørsmål: Hvem er Gud? Hva er menneskets bestemmelse? Har historien en retning? 

Misunnelse er nummer seks i STREKs serie om de syv dødssyndene. Serien, som går over syv utgaver (fråtseri, utukt, grådighet, vrede, dovenskap, misunnelse og hovmod), er skrevet av den danske  teologen og forfatteren Martin Herbst.

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Nettavisen ble opprettet i år 2000 og har siden publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere, musikkbransje og organisasjonsliv. 

Spørsmålet måtte stilles: Hva skal vi egentlig med musikkforlagene?
Da Music Norway og NKF inviterte til seminar om forlagenes rolle i kunstmusikken.

Musikk i mottak og danser med ulver.
Igor Dunderovic rapporterer fra sitt arbeid med “Sang og Musikk i Asylmottak”, der ingen workshoper gikk som planlagt.

Musikalsk speed-date
Sørveiv legger opp til at en erfaren bransjeperson kan rekke 40 av 40 konserter på showcasefestivalen. Hvilken forståelse får publikum av musikken om de oppfører seg som bransjefolk?

Dīn er eit religionsvitskapeleg tidsskrift med ein tverrfagleg profil, som publiserer studiar av religion og kultur frå ulike metodiske og teoretiske perspektiv. Her finn du artiklar som inneheld aktuelle tema, nyanserte analyser og kritisk refleksjon knytt til studiar av religion.

 

Protestantismen og stedets betydning
Kristendommen i dagens samfunn opptrer som et selvforklarende kulturelt minne nedfelt i kunst, skrift og topografi så vel som i spesifikke bygninger.

 

Nattverd, kropp og erindring
Nattverden utgjør et kollektivt minne gjennom troen på den oppstandne kroppen, og holdes i hevd gjennom oppstandelsesfortellingen og ritualene.

Magasinet KOTE er et uavhengig tidsskrift drevet av studenter og nyutdannede. KOTE er til for meningsytringer, fag, debatt, og formidling av kunnskap om våre fysiske omgivelser. Vi ønsker å belyse omgivelsene våre på en nyansert måte med bidragsytere fra ulike fagfelt, profesjoner og institusjoner.

Verdensmagasinet X er et redaksjonelt uavhengig magasin med fokus på globale spørsmål, utviklings- og utenrikspolitikk. Magasinet setter søkelys på mennesker, historier og perspektiver fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.