Annonse

Tidskrift

Portalen

Tidsskrift

Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene

Strømming

Se debatter og foredrag live og i opptak

Kalender

Finn ut hva som skjer i foredrags- og debattlivet

PROSA: Uten at polakkene merker det, blir demokratiet tatt fra dem dag for dag.

STOFF: Det ble stille rundt MC-gjengene. 

LYD: Hvordan skal man styre det internasjonale systemet? Professor Mary Ellen O’Connell forsøker å gi et svar.

LYD: Finnes det i det hele tatt en global opinion eller holdning? Og kan det internajonale felleskapet påvikre andre andre land?

ARGUMENT: Borgerlønn vil frigjøre mennesker til å jobbe mer inderlig.

ARGUMENT: Har Crispr revolusjonert bioteknologien? Ja, faktisk.

STOFF: Hadde bare NHH-studentene forstått sitt eget beste.

PERISKOPAlt kan repeteres.

ARGUMENT: Er begrepet «berserk» knyttet til sopprus, eller et fenomen fra vår tid?

SYN OG SEGN: Kven er dei polske innvandrarane og kva slags liv lever dei her?

SYN OG SEGN: Dei som strevar mest, får for dårleg hjelp. Det uroar Arnhild Lauveng.

PROSA: Ser en ung kritiker og journalist som meg for seg en fremtid i dette landet? 

SYN OG SEGN: Brexit kan få store konsekvensar i Nord-Irland, meiner Annette Groth.

PROSA: Et dypdykk i 40 år med bøker om seksualitet.

BRYGG: Where you wouldn’t think you would find a gallery in Oslo, you find melk.

MONTAGES: Film med kritisk søkelys mot metoder innenfor psykisk helsevern.

ARGUMENT: Ereksjonsproblemer er et sårt tema for mange menn, men bør tas på alvor, siden de er assosiert med mange forskjellige sykdommer. En endring i kostholdet kan være løsningen på problemet for mange.

DOYENNES: Looking at cannabis through an art, culture and fashion lens.

OBJEKTIV: Morten Andenæs on Torbjørn Rødland’s Fifth Honeymoon at Bergen Kunsthall. 

BALLADE: Lav status for ensemblesangeren er hemmende.

STOFF: Skrekkfilmen var døden nær, 
men nå er den på vei tilbake til de levende.

OBJEKTIV: Fotografen Morten Andenæs stiller ut tekst.

PERISKOP: Sannhet er aldri noe en besitter alene.

OBJEKTIV: I don’t know what it’s like to grow up as a faggot in rural France.

BALLADE: Spillelistene på NRKs radiokanaler blir likere.

ARGUMENT: Jeg blir stadig påminnet at jeg ikke hører til her.

OBJEKTIV- I want to challenge people to come closer to photography.

PERISKOP: For hvem er norske barne- og ungdomstegneserier laget for?

BALLADE: En franskmann og en nordmann som fortjener mer sosiologisk oppmerksomhet.

STOFF: Når man ikke opplever seksuell lyst eller har seksuelle behov.

MONTAGES: Når hodet ditt eksploderer av potetgulltygging.

SHAKESPEARETIDSSKRIFT: I tre tiår har det gått et spøkelse gjennom teaterlandskapet.

DOYENNES: Gloria Allred – i spissen for #metoo lenge før det var en bevegelse.

OBJEKTIV: – My work points to how moving images shapes our collective memory.

MONTAGES: - «Persona» mister aldri noe av sin opprinnelige kraft.

PROSA: Det Norske Akademis ordbok har framleis nokre gliper her og der.

ARGUMENT: Været påvirker Lotto-kupongen, bilen du kjøper og parti du stemmer på.

FANFARE: Jeg husker godt opptaksintervjuet mitt på Kunsthøgskolen.

SYN OG SEGNKva er miljø-konsekvensane av utviklingen i det norske hyttelivet?

ARGUMENT: For at Erasmus-ordningen skal vare, trengs en generasjon ekte europeere.

OBJEKTIV: Torbjørn Rødland. Post-fakta, sier du?

ARGUMENTFor å overleve på en skiftende planet gjelder det å holde vandrelysten frisk.

FANFARE: Jeg ville være et skapende subjekt, ikke kvinne.

OBJEKTIV: Ian Giles’s film is a meditation on the impact and legacy of BUTT Magazine 

ARGUMENT: Vi reiser som aldri før. Allikevel virker vi uopplyste.

SAMTIDEN: Eg har prøvd å forstå kva som uroar bygdefolket så kraftig.

SYN OG SEGN: Nettet kryr av mannsgrupper som kjenner seg overkøyrde av «vaginalstaten».

OBJEKTIV: David Goldblatt in his own words about his retrospective at Centre Pompidou.

FORFATTERNES KLIMAAKSJON: Et forsøk på å skrive en fremtidsroman.

SYN OG SEGN: Telefonen ringer, to barn er på lensmannskontoret, far er i fyllearresten.

  • Avisen satser på dyptgående, modig og kreativ journalistikk innenfor kultur, økonomi og samfunn. Stoff består av studenter fra hele student-Bergen som jobber frivillig og ulønnet som journalister, fotografer og grafikere. Redaksjonen har erfaring fra andre store aviser som blant annet Dagens Næringsliv, Bergens Tidende, Aftenposten og Finansavisen.
  • Stoff blir utgitt i fire papirutgaver i hvert akademiske semester, og blir distribuert i Bergen.
  • Online magasinet Doyennes ble lansert i august 2017, med et mål om mer og bedre representasjon av kvinner i mediene.
  • Siden er drevet av statsviter Margrete Alva og Art Director Anna Vaagland, som publiserer intervjuer med suksessfulle kvinner i forskjellige yrker, visuelle presentasjoner av kunstnere og artikler fra kvinnelige bidragsytere over hele verden. 

Andre saker fra Doyennes:


The Visual: Marthe Elise Stramrud 

Designing the future

Beauty Warriors

Make the ocean great again

Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studenttidsskrift med bred profil. Tidsskriftet består av fire seksjoner: Samfunn, tema, kultur og naturvitenskap. Vi senker terskelen for å ytre seg og gjør kunnskap underholdende. Våre redaksjoner består av studenter og unge forskere i Oslo. 

Norsk pedagogisk tidsskrift gjenspeiler bredden i det pedagogiske og fagdidaktiske forsknings- og praksisfeltet. Det bringer nye forskningsresultater, tematiserer den offentlige utdanningsdebatten, tilfører ny kompetanse og omtaler aktuell faglitteratur. Tidsskriftet utkom første gang i 1917, og har lang tradisjon som selvstendig organ for faglig pedagogisk debatt gjennom hele skoleverket. I dag kommer tidsskriftet med fire hefter i året. Det henvender seg til lærere i skolen, studenter og vitenskapelig ansatte ved universitet og høgskole, lærerutdannere og andre skoleinteresserte.

MAGASINET STREK er et tverrkirkelig reportasje- og fordypningsmagasin, uavhengig av kirkelige og politiske særinteresser.  STREK vil utfordre kristenlivets «business as usual». Det vil stille leserne – og kirken – overfor viktige spørsmål: Hvem er Gud? Hva er menneskets bestemmelse? Har historien en retning? 

Misunnelse er nummer seks i STREKs serie om de syv dødssyndene. Serien, som går over syv utgaver (fråtseri, utukt, grådighet, vrede, dovenskap, misunnelse og hovmod), er skrevet av den danske  teologen og forfatteren Martin Herbst.

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Nettavisen ble opprettet i år 2000 og har siden publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere, musikkbransje og organisasjonsliv. 

Spørsmålet måtte stilles: Hva skal vi egentlig med musikkforlagene?
Da Music Norway og NKF inviterte til seminar om forlagenes rolle i kunstmusikken.

Musikk i mottak og danser med ulver.
Igor Dunderovic rapporterer fra sitt arbeid med “Sang og Musikk i Asylmottak”, der ingen workshoper gikk som planlagt.

Musikalsk speed-date
Sørveiv legger opp til at en erfaren bransjeperson kan rekke 40 av 40 konserter på showcasefestivalen. Hvilken forståelse får publikum av musikken om de oppfører seg som bransjefolk?

Dīn er eit religionsvitskapeleg tidsskrift med ein tverrfagleg profil, som publiserer studiar av religion og kultur frå ulike metodiske og teoretiske perspektiv. Her finn du artiklar som inneheld aktuelle tema, nyanserte analyser og kritisk refleksjon knytt til studiar av religion.

 

Protestantismen og stedets betydning
Kristendommen i dagens samfunn opptrer som et selvforklarende kulturelt minne nedfelt i kunst, skrift og topografi så vel som i spesifikke bygninger.

 

Nattverd, kropp og erindring
Nattverden utgjør et kollektivt minne gjennom troen på den oppstandne kroppen, og holdes i hevd gjennom oppstandelsesfortellingen og ritualene.

Magasinet KOTE er et uavhengig tidsskrift drevet av studenter og nyutdannede. KOTE er til for meningsytringer, fag, debatt, og formidling av kunnskap om våre fysiske omgivelser. Vi ønsker å belyse omgivelsene våre på en nyansert måte med bidragsytere fra ulike fagfelt, profesjoner og institusjoner.

Verdensmagasinet X er et redaksjonelt uavhengig magasin med fokus på globale spørsmål, utviklings- og utenrikspolitikk. Magasinet setter søkelys på mennesker, historier og perspektiver fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.