Annonse

Annonse

08:51 - 19. mai 2017

Grensedragning som våpen

ARGUMENT: Grenser kan være formelle eller uformelle, men har aldri mer makt enn vi gir dem.

Illustrasjon: Wieslaw Smetek

Argument er et prisvinnende, tverrfaglig og tverrpolitisk studenttidsskrift med bred profil. Tidsskriftet består av fire seksjoner: Samfunn, tema, kultur og naturvitenskap. Vi senker terskelen for å ytre seg og gjør kunnskap underholdende. Våre redaksjoner består av studenter og unge forskere i Oslo. 

Denne artikkelen er hentet fra en av samarbeidspartnerne i Morgenbladets tidsskriftportal. Se mer fra norske tidsskrift i PORTALEN

Europa er i massiv omveltning. Vi lever i og er vitne til en tid der nye grenser forsøksvis trekkes opp fra spesielt to ekstreme yttersider, det høyreekstreme og det islamsk-fundamentalistiske. Populistiske innvandringskritiske partier vinner frem og det alternative høyre («alt-right») brer om seg i takt med at den Islamske Stat (IS) intensiverer sine angrep med ønske om å innføre Sharia i Europa. I desperasjon og frykt trekker de begge grenser for å fiksere det ufikserte, det flytende og det uoversiktlige. Grenser for å definere rett og galt, rent og urent eller «riktig måte» å leve på.

 

Globaliseringsparadokset

HER !

Annonse

Mer fra Portalen

FETT: Identitet og splittelse i Maggie Nelsons «The Argonauts».

FETT: Er transnasjonal adopsjon et udelt gode? 

ARGUMENT: Vi ønsker ikke å være i nærheten av lik, dødssyke og farlige personer.

PROSA: Revolusjonære oppstander har blitt spredt gjennom papiret som medium. 

ARGUMENT: Hvordan CO₂-lagring egentlig fungerer.