Annonse

Annonse

12:17 - 12. april 2017

Ny liberalisme, ny kapitalisme

RØYST: Den nyliberale kapitalismen overlever på en politisk rasjonalitet som vanskeliggjør kollektiv politisk handling. Bakgrunnen for dette finner vi i mellomkrigstidas debatter om sosialisme, demokrati og økonomisk planlegging. 

Røyst er eit uavhengig tverrfagleg tidsskrift som skal vere ei plattform for diskusjon og nyvinning på tvers av partilinjer på venstresida. Tidsskriftet er basert i Bergen og ynskjer å styrke politisk initiativ på Vestlandet, med nasjonalt og internasjonalt utsyn.

Fagbevegelsen i det 21. århundre
Behovet for fornyelse i fagbevegelsen er det som begynner å bli prekært, skriver David Jordhus-Lier i sitt svar til Jonas Bals “Platt om prekariatet”.

Denne artikkelen er hentet fra en av samarbeidspartnerne i Morgenbladets tidsskriftportal. Se mer fra norske tidsskrift i PORTALEN

I 1938 møttes en gruppe høyt utdannede, velstående hvite menn[1] i Paris for å diskutere utviklingen av en ny form for politisk og økonomisk liberalisme.[2] «Nyliberalisme» var en merkelapp som ble debattert i løpet av møtet, og som flere av dem brukte på ulike tidspunkter da og senere. De involverte var stort sett økonomer, samt en og annen filosof, journalist og industrieiere. De reagerte både på den fremadstormende internasjonale bevegelsen for sosialisme, og på hvordan mellomkrigstidas ikke-sosialistiske økonomer og politikere benyttet nye teknikker for å forsøke å styre en stadig større og mer sammenvevd verdensøkonomi. Det går an å se sammenhenger mellom denne gruppas intellektuelle og organisatoriske nybrottsarbeid, og de mange endringene verden og Norge har gått igjennom de siste tre tiårene — endringer som ofte forklares med begreper som «nyliberalisme» og «nyliberalisering». De fleste av dem var europeere, men de var samlet i forbindelse med den franske oversettelsen av amerikaneren Walter Lippmanns bok The Good Society fra året før. De grunnla en transnasjonal organisasjon for å fornye liberalismen, som senere ble nedlagt på grunn av krigsutbruddet. I 1947 ble arbeidet gjenopptatt, og organisasjonen Mont Pèlerin Society  ble stiftet i Sveits av både europeere og amerikanere.

 

Et tosidig argument

HER !

Annonse

Mer fra Portalen

FETT: Identitet og splittelse i Maggie Nelsons «The Argonauts».

FETT: Er transnasjonal adopsjon et udelt gode? 

ARGUMENT: Vi ønsker ikke å være i nærheten av lik, dødssyke og farlige personer.

PROSA: Revolusjonære oppstander har blitt spredt gjennom papiret som medium. 

ARGUMENT: Hvordan CO₂-lagring egentlig fungerer.