Annonse

Annonse

14:53 - 07. desember 2016

Om det nylitterære. Bemerkning til en kommende trend.

VINDUET: Er det en senskade fra postmodernismen at virkelighetsforfattere simpelthen ikke forstår det er galt å plage andre mennesker, spør Finn Iunker.

Essayisten selv, ved kjøkkenbordet. Foto: Foto: Mattis Sandblad / Scanpix.

Dette essayet – som Thomas Espedal i en youtube-video kaller «et av de dårligste stykkene litteratur som noen gang kan ha vært publisert i Vinduet» – er publisert i Morgenbladets tidsskriftportal. Her viser vi frem det vi mener er det beste fra norske tidsskrifter.

 

Et påfallende trekk ved Tomas Espedals og Karl Ove Knausgårds antifiksjoner er at jeg ikke trenger å lese dem for å forstå vesentlige trekk ved dem. Som alle andre kjenner jeg navnet på Espedals ekskjæreste (Silje). Som alle andre vet jeg at Knausgårds kone (Linda) har psykiske plager.

HER !

Annonse

Mer fra Portalen

FETT: Identitet og splittelse i Maggie Nelsons «The Argonauts».

FETT: Er transnasjonal adopsjon et udelt gode? 

ARGUMENT: Vi ønsker ikke å være i nærheten av lik, dødssyke og farlige personer.

PROSA: Revolusjonære oppstander har blitt spredt gjennom papiret som medium. 

ARGUMENT: Hvordan CO₂-lagring egentlig fungerer.