00:05 - 05. mars 2021

Perlende vin og flagrende flirt

Morgenbladet 5., 7., 9. og 10. mars 1921.

Annonse

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»