00:10 - 02. oktober 2020

Vintersæden er indhøstet

Morgenbadet 4., 8. og 12. oktober 1920.

Annonse

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»