15:36 - 02. juli 2020

Prinsen av Thurn und Taxis har slaat seg ned i Schweiz

Morgenbladet 3., 7. og 8. juni 1920.

Göthes og Schillers kister plyndret

Weimar: Nogen ukjendte personer har i den forløpne nat trængt ind paa den gamle kirkegaard. De har plyndret Schillers, Göthes og hertug Karl Alexanders kister for flere guld- og sølvkranser.

Hvorledes de tyske fyrster har det.

Annonse