00:05 - 10. juli 2020

Det paaligger enhver norsk mand og kvinde at føre et nøisomt liv

Morgenbladet 6., 8. og 12. juli 1920.

Præsidentvalget i Amerika

Nominationen av Frank Roosevelt, en fætter av den avdøde præsident, som demokraternes kandidat til vicepræsidentstillingen hilses med tilfredshet da han paa en heldig maate vil kunne supplere Cox, som notarisk er uvidende om europæisk politik. Cox´s chancer ansees ikke for at være saa gode som Hardings. At Cox er skilt fra sin hustru taler sterkt imot ham baade i katolikernes og nonkonformisternes øine.

Influenzaens herjinger i England

Annonse