00:05 - 10. juli 2020

Det paaligger enhver norsk mand og kvinde at føre et nøisomt liv

Morgenbladet 6., 8. og 12. juli 1920.

Annonse