00:00 - 19. juni 2020

Der festes i Kjøbenhavn

Morgenbladet 3. og 11. juni 1920.

Heller ikke de spadserende kan frikjendes.

– Jeg mener fremdeles at det ikke gaar an at la folk gaa ute i kjørebanen efter forgodtbefinnende og prate, ja til og med læse aviser. Jeg mener at politimyndigheterne burde gaa til en skarp trafikregulering, sier Kgl. Norsk automobilklubs viceformand Chr. Schou.

 Videnskab og digtning mot folkehadet

Annonse