00:00 - 08. mai 2020

Ullevaalspleierskerne holder basar

7. mai 1920, morgennummer, 7. mai 1920, aftennummer.

Festligholdelsen av 17de mai skal ikke overtages av kommunen

17de mai-komitéen uttaler at en nations frihetsdag efter sakens natur bør feires efter frit initiativ av nationens borgere, ikke efter anordning av dens myndigheter.

Ullevaalspleierskerne

Annonse