00:05 - 17. april 2020

Kvinde brukte ridepisk mot herre

Morgenbladet 14. og 15. april 1920.

Kolera og pest

Rundskrivelse fra Socialdepartementet: Efter tidligere kundgjøring ansees som smittet av kolera: Det europeiske Rusland, byen Konstantinopel, havnene i Syrien og Smyrna i Lilleasien. Efter tidligere kundgjøring ansees som smittet av pest: Rusland, byerne Konstantinopel, Saloniki i Makedonien, Bagdad og Smyrna i Lilleasien, Azorene, Arabien, Persien, Forindien, Birma, Siam og Tonkin, Formosa, byen Surabaja på Java, Kina, Japan, Ægypten, byen Benghasi i Tripolis, Oranjefristaten, øen Mauritius, havnene i Brasilien, Chile, Peru, og Guayaquil i Equador i Sydamerika og byen New Orleans i de Forenede Stater.
 

Ridepisken

Annonse