00:00 - 13. mars 2020

Kviss uke 11

Hvilket ord fra fransk brukes om politistyrker med militær organisering, som det italienske Arma dei Carabinieri? Foto: Simona Granati / Corbis / Getty Images

1. 

Hvilket aktuelt ord kommer fra fransk for førti, og betyr opprinnelig «en periode på førti dager»?

2. 

Annonse