11:40 - 06. mars 2020

Det spørs da hvordan man vil like en hytteby!

Morgenbladet 17. og 28. februar, 2. og 4. mars 1970.

Annonse