00:00 - 28. februar 2020

Marxistisk indoktrinering i barnehavene

Morgenbladet 21., 23., 25. og 27. februar 1970.

Flytt Folkemuseet til Sørkedalen

Sjelden kan den indiskutabelt riktige løsning presenteres. Men den foreligger i forbindelse med den storm som nu raser omkring Empirebygningen og Norsk Folkemuseum. Denne diskusjon avslører i alle fall ett fundamentalt forhold: Folkemuseet er å ligne med en gutt hvis dress forlengst er blitt for liten. Kort sagt: Flytt Folkemuseet fra Bygdø og omplant det i Sørkedalen – dalen som er truet og blir rasert, hvis den ikke gies en idé og en funksjon som bevarer den.

Erik Egeland
 

Annonse