Annonse
00:00 - 17. januar 2020

Tv-overvåking kan være en realitet om kort tid

Morgenbladet 9., 15., 16. og 17. januar 1970.

Annonse

Urmakerforbundet foran oppløsning.

Store utmeldelser skaper strid. Opposisjonen blant urmakerne er organisert og ledes ifølge Urmakerforbundet selv av en grossist i bransjen. Enighet kan neppe skapes i en håndvending. Det skal være nytt landsmøte til høsten og da venter man det store oppgjør. Se utførlig reportasje på næringslivssiden.
 

3 mill. vil dø i Biafra innen 10 dager om ikke hjelpen kommer

Annonse