00:00 - 01. november 2019

Diskusjonen omkring «Grotten» har flytt ut i den rene mølje

Morgenbladet 3., 8. og 12. november 1969.

Annonse