10:57 - 11. oktober 2019

I går besluttet Svenska Akademien å tildele Samuel Beckett Nobels litteraturpris

Program

Mammut-artikkelen på denne side i dag sprenger alle gode presseregler om hvorledes den moderne jagede avisleser bør få det: à la svensk smørgåsbord med forskjelligartede og helst spennende smakebiter. Vi lover at det skal bli en stund til neste gang. Men hva er så vår grunn til å servere en slik kjempeartikkel? Dagens oppsett kan langt på vei leses som en programartikkel på vegne av det Morgenbladets kultur-redaksjon står for. Overalt i det bestående slumrer alternativer til en ny verden, en mer menneskeverdig kultur. Møysommelig må den skapes ut fra den innsikt om fenomenet mennesket som begrepet menneskeverd hviler på: Et erkjennende uavhengighetspunkt i mennesket, som er virksomt i verden uten å være av verden.

E. (signaturen tilhører Erik Egeland, spaltered. anm. 2019)

Annonse