00:00 - 25. oktober 2019

– Hold Morgenblad-fanen høyt!

Mange har skrevet om Morgenbladet de seneste ukene. Vi har lest om Morgenbladet-krisen, sykmeldte Morgenbladet-ansatte, den trasse Morgenbladet-klubben, Morgenbladet-skribenter som streiker, og til slutt Morgenbladet-redaktørens avgang. Selv gjør vi det annerledes. Vi bruker bare Morgenblad- som forledd i sammensetninger. Forrige gang vi omtalte dette, søkte jeg – og fikk – støtte hos Språkrådets Daniel Ims. Men hva sier han nå, når det viser seg at vi er mer eller mindre alene om denne måten å skrive på? Er det på tide å følge strømmen, Daniel?

Med vennlig hilsen huset-lingvist Uvaag
 

Dette er et kronargument for at Morgenblad-kriser må unngås i framtida! Når et egennavn i bestemt form brukes som forledd i en sammensetning, er den tradisjonelle hovedregelen i norsk at bestemt form endres til ubestemt. Slik får vi sammensetninger som dagbladjournalist/Dagblad-journalist, østerdalsbunad og Gardermobanen. Det finnes likevel tilfeller der bestemt form bør brukes, særlig når forleddet ellers er flertydig. Redaktøren i avisa Dagen må rimeligvis omtales som Dagen-redaktør, ikke Dag-redaktør.

Vi må også følge med på utviklinga i språkbruken på dette området. De siste åra har det blitt klart vanligere å holde på bestemt form også i sammensetninger. Vårt råd vil likevel være å følge det tradisjonelle mønsteret der det er mulig. Og vi mener Morgenblad- må kunne brukes i sammensetninger uten å vekke anstøt; såpass vanlig er det fortsatt. Til sammenlikning holder Dagblad-/dagblad- stand som den mest brukte formen, sjøl om bruken av Dagbladet-/dagbladet- har økt de siste åra. Vår oppfordring er altså å holde Morgenblad-fanen høyt! Beste hilsen fra Daniel.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse