Annonse
00:00 - 28. juni 2019

Furuholmen vil rive hele Karl Johan

Morgenbladet 19., 20., 23. og 26. juni 1969.

Annonse

Kontorlandskap og de fire hensyn

Kontorlandskap diskuteres med interesse i mange kretser – inspirert fra Tyskland og Sverige. Som kjent er det fire vesentlige faktorer man må ta hensyn til i planlegningen av et kontorlandskap: Lay-out. Lyd. Luft. Lys. Det er populært kalt de fire L´er.
 

Miljø for en ny planet?

Annonse