00:00 - 01. mars 2019

Debattklimaet kveler nytenkning om integrering, skriver Grete Brochmann.

Integrasjon tar tid. Men velferdssamfunnet har hastverk, skriver Grete Brochmann.

Så var det sannelig krutt igjen i integreringsdebatten. Linda Noor, leder i den minoritetspolitiske tankesmien Minotenk, kom i forrige uke med et innspill i offentligheten som for naivister kunne fremstå som et snusfornuftig forslag for å fremme inkludering av flyktninger i det norske samfunn. Noor ønsker mer spredning i bosettingen av nyankomne, slik at bydeler i Oslo med svært høy andel innvandrere får en pustepause, og forhåpentlig blir bedre i stand til å skape gode bo- og levevilkår for innbyggerne. Hun var bekymret over oppvekstvilkårene for barn og unge i de mest innvandringstette områdene av byen, og hevdet at førstelinjetjenesten – særlig i Søndre Nordstrand – var overbelastet.

Det som trolig satte fart i debatten, er det faktum at Linda Noor leder en minoritetspolitisk tankesmie, og herav ikke forventes å snakke om problemer knyttet til inkludering av innvandrere. Noor fikk følge av Lena Larsen – tidligere leder av Islamsk Råd – som ga innspillet et ytterligere offensivt skjær: Etter spørsmål fra en journalist på autopilot, om ikke et slikt standpunkt bidro til «å legitimere Frps politikk», slo Larsen fast at dette var nettopp problemet – at når Frp foreslår noe fornuftig, får de monopol på det.

Her er vi ved et veletablert mønster i norsk innvandrings- og integreringsdebatt. Politiske innspill om integrasjonsproblemer slås resolutt tilbake med anklager om stigmatisering og i verste fall rasisme. Det skjedde også nå. Representanter for Rødt og SV var raskt på banen med velkjente synspunkter: Mer offentlige penger til oppfølging og tilrettelegging er eneste legitime verktøy. Implisitt, antall nykommere betyr ingenting og kulturspørsmål er irrelevante.

Annonse