00:00 - 15. februar 2019

Det er ikke bare en tid for alt, men også en tid for alle, skriver Camilla Stoltenberg.

Det er ikke bare en tid for alt, men også en tid for alle, skriver Camilla Stoltenberg.

I løpet av høsten 2019 legger regjeringen frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Det blir spennende å se hva den vil inneholde om overgangen mellom barnehage og skole, om spesialundervisning og tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i skolen. Men hva er egentlig tidlig innsats? Og hva betyr det å tilpasse skolen til det enkelte barnet?

«Tidlig innsats» er ikke et veldefinert begrep, snarere en samlebetegnelse eller et perspektiv. Målet med tidlig innsats er å øke barns trygghet og læring og forebygge utenforskap. De siste tiårene har «tidlig innsats» hatt betydelig faglig og politisk gjennomslag i Norge. Bakgrunnen for det er forskning som viser den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i barnehager og skoler med høy kvalitet. James Heckman (2000) argumenterer for at «læring skaper læring» og «ferdigheter skaper ferdigheter», og at barns tidlige læring gjør senere læring lettere. Tidlig læring og utvikling av tankemessige, sosiale og følelsesmessige ferdigheter har betydning for barnets opplevelse av å mestre eget liv og evne til å delta som en betydningsfull person i og for fellesskapet. Det kan også ha betydning for hvor mye kunnskap barn tilegner seg før skolestart, og dermed for videre læring i skolen.

Et alternativ til «tidlig innsats» er det vi kan kalle «vente-og-se» eller «modningsperspektivet». Det legger vekt på at forskjellene mellom barn er store og normale, og at forståelse av det enkelte barnets utvikling er avgjørende for god læring. Tanken er at barn lærer best når de er klare for det, ikke når de blir presset til å lære noe for tidlig og dermed opplever at de ikke mestrer og blir liggende etter de andre.

Annonse