00:00 - 01. februar 2019

Arbeidskomite minder om veiledning for morsdagen

Morsdagen

Fra alle kanter av landet kommer der meldinger om at tanken på en avholdelse av en morsdag er møtt med stor tilslutning. Den herværende arbeidskomite minder om at de som skulde ønske det, kan få veiledning angående program for festligholdelse av dagen ved henvendelse til komiteens sekretær frk. Karen Platou, «Hjemmenes Vel», Christiania. Der er utarbeidet en veiledning om hvad børnene kan gjøre for sin mor den dag.


 

En farlig akebakke

2 småpiker akte i går utenfor gjærdet ved Ila skole. Begge brak lårbenet. Ifjor slog en liten pike sig ihjel under akning i bakken. Men i år fortsættes akningen der like livlig.


 

«Vino blanco» og «Vino tinto».

Politiet har foranlediget kemisk undersøkelse av disse to vinsorte, hvorved det konstatertes at de indeholdt svovelsyrling, hvilken antages at være medvirkende til den angivelig sterkt berusende virkning. Men det er sandsynlig at de drukkenskapsarrestanter som har påberopt sig «Vino blanco» som årsak til rusen og dens ubehagelige følger (diarrhoe) har nydt hårvand eller lignende surrogater som indeholdt stoffet der fremkalder diarrhoe.


 

Kolonierne

Paris: Stormagterne har fortsat behandlingen av kolonispørgsmålet og har vedtat følgende løsning: Når det gjelder territorier hvis indbyggere er tilstrækkelig civilisert til at gi utrykk for sine nationale ønsker eller til at styre sig selv, vil Nationernes forbund opfylde disse ønsker. Denne løsning vil kunde anvendes på Arabien og Mesopotamien.

Når det gjelder folk som ikke er istand til at styre sig selv, skal Nationernes forbund vælge den nation som er bedst skikket til at styre dem. Der er opnåd enighet om at status quo opretholdes i Afrika og Orienten.


 

Stortinget debaterer sit reglement.

Sam Eyde (H) anbefalte at der må komme et andet tempo i Stortingets arbeide. Vi må ta kortere sessioner og idet hele tat gjør det lettere for næringslivets mænd at gå ind i det politiske liv.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse