00:00 - 18. januar 2019

Kål sløver opfatningsevnen, grønne erter fremmer letsindighet

Morgenbladet 12., 14., 18. og 19. januar 1919.

Wilson vil sende mat til Central-Europa for at stanse bolsjevismen.

Præsident Wilson har anmodet kongressen om at bevilge 100 milloner dollars til hjælp mot hungersnøden i Europa. Han uttaler, at bolsjevismen, som rykker vestover, bare kan stanses ved levnedsmiddelhjelp, som er nøklen til hele den europæiske situasjon og en fredelig løsning.


 

Et voldsomt optrin.

Kjøbenhavn: Kampen mellem dansk og tysk i Mellem-Slesvig antar skarpere former. Under et dansk møte i Ellund trængte forsamlingens tyske mindretal under vilde trudsler ind og væltet dirigentbordet og slog vindusruterne i stykker.


 

Hvilehjem for slitte mødre.

Alle vet hvad mor er for et hjem, og hvad gode hjem er for samfundet. Vi kjender mødre som har hatt 11,12, optil 16 børn og opdraget dem til brave folk i leiligheter på 1 og 2 værelser og kjøkken. Derfor har Lilleborg menighet fåt på hånden villa Solvik på Nesodden, hvor 8 á 10 slitte mødre kan få et godt hvilehjem.

Liste til tegning av bidrag er utlagt i ekspeditionen. Vi anbefaler den på det varmeste.

Morgenbladets red.


 

Liebknecht og Rosa Luxemburg arrestert og skutt.

Berlin: Dr. Carl L i e b k n e c h t blev anholdt av regjeringstropperne og da han førtes til fængslet punkterte den panserbil han var anbragt i ved Neue See i Thiergarten. Liebknecht forsøkte pludselig at flygte og bevogtningsmannskaperne skjøt på ham. Han dræptes på stedet.

Omtrent på samme tid blev også Rosa Luxemburg fanget av tropperne. Da hun skulde føres til fængselet blev bilen stanset ved en av Spreebroerne. Plutselig steg en mand op på bilens stigtrin og skjøt Rosa Luxemburg gjenem hodet med en revolver. Hun døde straks.


 

Kan grønsaker skape karakteren?

Spinat skal virke utviklende på iherdigheten og ærgjerrigheten. Bønner med smør styrker nervene. Om kål, i særdeleshet blomkål, mener man at den utvikler lave tanker og sløver opfatningsevnen. Grønne erter fremmer flygtighet og letsindighet, men samtidig gir de godt humør.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse