00:00 - 25. januar 2019

En nedstyrtende mand holdt på at ramme Kong Christian X

Morgenbladet 22., 23. og 24. januar 1919.

0125PAF_100aar. . .

Den tyske nationalforsamling træder sammen i Weimar.

Berlin: Forhandlingerne mellem riksregjeringen og det preussiske ministerium om stedet for nationalforsamlingen varte til sent igåraftes. Skjønt en stor del av det preussiske ministeriums medlemmer uttalte sig meget energisk for at avholde den i Berlin, vedtok riksregjeringen dog tilsidst at inkalde nationalforsamlingen til en ikke-preussisk by. Weimar blev dernæst valgt.Kong Christian X

holdt på at rammes av en ulykke da han passerte gjennem Heibergsgate i Kjøbenhavn mandag middag. En mand som stod og pudset vinduer i femte etage mistet pludselig fotfæstet og styrtet ned på gaten hvor han blev liggende som en livløs masse. Netop i det øyeblik passerte kongen forbi og det var såvidt at han ikke blev rammet av den nedstyrtende mand.Carl Larson

er ifølge et bureautelegram fra Falun død inat, rammet av slag. Svensk malerkunst har med ham mistet et av sine eiendommeligste talenter.Sinn-Fein-parlamentet latterliggjøres.

London: Forholdene i Irland vækker endel ængstelse, skjønt mange finder at Sinn-Fein-Parlamentet minder om et opera comique-foretagende. Sinn-Feinerne har nemlig utnævnt både premierminister og andre ministre, men hemmeligholder navnene under det påskud at de vilde bli arrestert, hvis man visste hvem de var.Ekskeiser Wilhelm sterkt nedbrudt.

Ekskeiseren har i nogen tid ikke været utendørs, da han lider av en hardanakket forkjølelse. Forkjølelsen er kommet av at han, når han har fordrevet tiden med at hugge ved og grave grøfter i slottets store have, har arbeidet sig altfor varm. Få mennesker vil i manden med den hængende mustache og den slæbende, uelastiske gange gjenkjende den mand som før brillierte i skinnende rustning.Kunst eller sindssygdom?

Folk som reagerer overfor de moderne maleres kubisme og ekspressionisme og «pakkassebilleder» mener jo at denne kunst er utslag av en syk hjernes fantasier. I Medicinsk Forening i Kjøbenhavn har professor Carl Jul Salomonsen holdt et foredrag om den nye kunst betraktet utelukkende fra et psykiatrisk synspunkt som en forvildelse, en sygdom, hvis herjende virkninger spores i alle lande.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse