00:00 - 02. november 2018

Hvorfor bidrar kvinner selv til egen nedgradering, spør Grete Brochmann.

Hvorfor bidrar kvinner selv til egen nedgradering, spør Grete Brochmann.

Kavanope: Innsettelsen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer ble av mange tolket som et feministisk tilbakeslag. Her fra en demonstrasjon i New York. Foto: Spencer Platt / Getty Images

Ett år har gått siden metoo inntok offentligheten og forandret verden. Eller gjorde den det, er vel heller spørsmålet som er blitt stilt overalt i mediene nå i høst. Ikke overraskende har oppmerksomheten og diskusjonene endret karakter. Dramatikken og all oppskakingen fra i fjor er avløst av et mangfold av posisjoner, motsetninger – og en viss porsjon utmattelse. Enkelte er «drittlei» feminisme, mange av oss håper og tror at noe er endret, men er ikke sikre på hvor det bærer.

I hæsjtæggens opphavsland, USA, blir innsettelsen av Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer av mange tolket som et feministisk tilbakeslag. En utvetydig bekreftelse på at «det er grenser for hva menn skal finne seg i i det 21. århundret»? Her hjemme bød Kavanaugh-saken på sammensatte diskusjoner om grenseoppganger mellom politikk, ulike aktørers rettssikkerhet – og feminisme.

De av oss som i fjor, etter at avsløringsbølgen ebbet ut, ønsket oss flere nyanser – mer analyse av gjenstridige kjønnsstrukturer og sosiale relasjoner, har trolig fått mer enn forventet. I et så konfliktfylt og ladet felt som metoo, er det nødvendigvis mange aktører med motstridende interesser. Det er forståelig at kvinner som har opplevd overgrep og trakassering vil frabe seg omsorg for overgriperne i etterkant – og at de ikke er interessert i å lytte til deres versjoner. Men de av oss som ikke tilhører gruppen av ofre i denne sammenheng, bør bidra til å utvide diskusjonene og til å utvikle nye handlingsmønstre.

Annonse