00:00 - 19. oktober 2018

Jenter har vært flinkest på skolen siden 1914, skriver Camilla Stoltenberg.

Jenter har vært flinkest på skolen siden 1914, skriver Camilla Stoltenberg.

Narbuvoll skole 1947. Foto: Ukjent fotograf / Musea i Nord-Østerdalen

Kjønnsforskjellene i utdanning utviklet seg tidligere i kvinners favør og er større i Norge enn i andre land. Vi vet lite om årsakene og enda mindre om hva som kan motvirke kjønnsforskjellene. Det finnes en del forskning om årsaker og tiltak, men kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å vite sikkert hva som kan virke.

Dette er de viktigste konklusjonene etter at OECD og Nifu lanserte sine rapporter tidligere i oktober, på oppdrag for utvalget jeg leder, som utreder kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Selv om årsakene fremdeles er uavklarte og tiltakene usikre, er bildet av historien og utviklingstrekkene i ferd med å avklare seg. Når oppsto kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner og utdanningslengde? Hvordan har de utviklet seg over tid? Hvor store er de? Og hvordan vil de utvikle seg videre?

Annonse