00:00 - 07. september 2018

«Er det riktig at Etikeren har orakelaktig makt over vanlige menneskers etiske og moralske livsskjøtsel?»

Annonse