00:00 - 07. september 2018

«Er det riktig at Etikeren har orakelaktig makt over vanlige menneskers etiske og moralske livsskjøtsel?»

Kjære etiker. Jeg er en spaltist i en norsk ukeavis som nå i åtte år har svart på etiske utfordringer sendt inn av lesere. Jeg har hver uke gitt mer eller mindre gjennomtenkte svar – av nødvendighet ofte skrevet i et visst tempo – på de eksistensielle kvalene innsenderne sliter med. Mine konkrete anbefalinger har potensielt påvirket innsendernes liv og levemåte og tvunget folk til å holde dommedag over seg selv, uten noen reelle mulige konsekvenser for meg. Er det riktig at en person – som naturlig nok bare innehar den begrensede etiske dybde et enkelt menneske kan – har denne type orakelaktige makt over vanlige menneskers etiske og moralske livsskjøtsel?

Hilsen Morgenbladets redaksjon
 

Etikeren: Det er ikke mye dommedag eller evig pine, salighet eller englesang i den operative, moderne livsforståelsen. Det karakteristiske er snarere at våre moralske fabler mangler feste i de store, kosmiske fortellinger som kunne innramme små bekymringer i større oppgjør mellom det gode og det onde. 

Annonse