00:00 - 24. august 2018

Sekstiåtterkaken

Ikke-bakende kvinner kommuniserer massiv ikke-kommunikasjon når de ikke-viser frem sin kakebakekompetanse.

Annonse

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»