Annonse
00:00 - 10. august 2018

Forgiftede kjør, turnips og franske flyvere

Morgenbladet 9. og 10. august 1918.

Annonse

Forgiftede kjør

Hos gaardbruker Bernhard Helgerud, Lier døde forleden 5 kjør i løpet av en halv time. 5 andre som ogsaa var syke, lykkedes det amtsdyrlægen at redde. Det er bragt paa det rene, at dødsaarsaken er forgiftning, men efter undersøkelser, som er foretat, er det for tiden ikke mulig at uttale seg noget om, hvorfra giften skriver sig. Eieren lider et tap paa 6 til 7000 kroner, da dyrene ikke var assurert.
 

Flyvernes rolle

Paris, 10de august – De franske flyvere har paany ydet uvurderlig hjælp i slaget sydøst for Amiens. Trods tæt taake og lavt hængende skyer skyer, har vore eskadriller fordoblet antallet av sine rekognosceringer hen over de fiendtlige linjer, idet de ofte grep ind i kampen og med sine mitraljøser beskjøt tropper paa jorden.
 

Protesten mot Bjørgvin

«Bergens Annoncetid» har igangsat indsamling av underskrifter paa en protest mot at Bergens navn forandres til Bjørgvin. Protesten har faat meget stor tilslutning tiltrods for, at et par av byens blade har stillet sig noksaa uforstaaende overfor den.
 

Turnips

Det samlede utbytte av turnips er 7.pct mindre end hvad der svarer til et middelsaar.
 

Guvernante

Flink kvindelig student søkes. Dr. Wischmann, Tonsaasen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse