00:00 - 10. august 2018

Er statsborgerprøven et nytt kontrollredskap, spør Grete Brochmann.

Statsborgerprøven er ikke noe trylleformular, skriver Grete Brochmann.

Hvor krevende skal det være å bli norsk statsborger? Og hva skal man måles på? Den nylig innførte statsborgerprøven skaper nye omdreininger i diskusjonen om hva det vil si å være norsk, og hva som skal til for å bli norsk.

Norske myndigheter har inntil nylig vært tilbakeholdne med å stille tydelige krav til aspirerende borgere når det gjelder kunnskaper og ferdigheter. Med statsborgerprøven, som ble innført i 2017, har man beveget seg et stykke lenger langs kravskalaen.

Innføringen av en håndfast prøve er et sårbart prosjekt. Det er uklare gevinster i sikte og utallige muligheter for å tråkke feil. Folk i offentligheten og ressurssterke nye borgere står klare til å dissekere testen for å være for nasjonsvennlig, feilslått eller intetsigende. Det er et festmåltid, og rotnorske borgere stryker på testen til allmenn forlystelse.

Annonse