Annonse
00:00 - 06. juli 2018

«Er det noen forskjell på å unndra skatt gjennom kjøp av svarte tjenester og trygdemisbruk?»

Annonse

Kjære Etiker. Forleden havnet jeg i en diskusjon knyttet til bruk av svart arbeid. I et økonomisk perspektiv er svart arbeid skadelig, fordi det uthuler skattesystemet og fører til at den ærlige rengjøreren blir utkonkurrert av kollegaen som ikke betaler moms, og som derfor kan ta mindre betalt for samme tjeneste. For å unngå å havne i en diskusjon om jeg er skinnhellig, og om tjenesten blir for dyr «om man følger boken etter punkt å prikke», hevdet jeg at det prinsipielt sett ikke er noen stor forskjell på om man snylter trygd enn om man kjøper tjenester man vet er svarte. Debatten vår ble avsluttet med den tvilsomme påstanden om at trygdemisbruk har større økonomiske skadevirkninger enn skatteunndragelser. 

På handelshøyskolene lærer man at det oppleves som mindre alvorlig å unndra skatt enn å snylte trygd, antagelig fordi førstnevnte føles som (passivt) å unnlate å gi noe, imens sistnevnte føles som (aktivt) å ta noe. Jeg lurer imidlertid ikke så mye på hvorfor eller om det oppleves annerledes. Mitt spørsmål er derimot om det fra et etisk perspektiv prinsipielt sett er noen forskjell på å unndra skatt gjennom kjøp av svarte tjenester og trygdemisbruk?

Hilsen Skinnhellig Finansdirektør

Etikeren: Det vil alltid være beheftet med problemer å finne ut hva som er verst av to forkastelige handlemåter – og eventuelt hvor mye verre det ene er enn det andre. Når jeg tenker på straffeloven og dens gradering av overtredelser, har det alltid fremstått som et mysterium hvordan i all verden man kan sammenligne mord og dødsmåter i alvorlighetsgrad eller også gradere straffene for ran, tyveri, svindel og overgrep. Trygdemisbruk og skatteunndragelser er kanskje noe enklere, fordi overtredelsene tross alt tilhører en verden som kan telles, måles og veies i utgangspunktet. Men i siste hånd hviler samfunnets straffereaksjoner på innøvde vaner og har lite eller ingenting med prinsipielle etiske perspektiver å gjøre. Når du derfor spør om hva som er verst, å unndra skatt gjennom kjøp av svarte tjenester eller trygdemisbruk, kan ikke etikken besvare slike spørsmål. Etikken kan si noe om en handling er rett eller forkastelig og begrunne den eventuelle frikjennelsen eller motviljen. Etikken kan også drøfte overtredelser og plassere ansvaret. Hvem er den skyldige? Men straffens lengde eller botens størrelse, er et politisk spørsmål. Lovene kommer ikke fra moralfilosofene, men fra folkeforsamlingene.

Annonse