00:00 - 01. juni 2018

2040 er snart, skriver Camilla Stoltenberg.

2040 er snart, skriver Camilla Stoltenberg.

Hvordan skal vi løse helsetrusler som antibiotikaresistens eller et kosthold som hverken er sunt for folk eller klode? Vi må forske på nye måter. Vi må ha ambisiøse prosjekter som involverer mange disipliner, går på tvers av sektorer og landegrenser – og løser store problemer. Den nye «helse-for alle»-forskningen skal spenne fra det globale til individer, fra politikk til genetikk, fra skatt, avgifter og regulering, via adferd til medikamenter.

Slik lyder anbefalingen fra professor Anne Johnson. På oppdrag fra UK Academy of Medical Sciences ledet hun arbeidsgruppen som i 2016 la frem rapporten «Improving the health of the public by 2040». Arbeidsgruppen vil forandre forskningssystemet slik at vi kan få svar på store og innfløkte spørsmål. Formålet er bedre helse for alle, rettferdig fordelt.

Hovedbudskapet er at helseutfordringer bare kan løses ved å fremme helse for alle, i hele befolkningen. Tiltak rettet mot individene – du skal spise sunt, trene tilstrekkelig, drikke passe mye, ikke røyke og så videre – gir ikke det helseløftet vi må ha. 

Annonse